Contact :Hiroshi Nozaki

E-Mail nozaxi@i.softbank.jp

tel:090-6319-6959

adress : 2-18 -404 shimomiyabicho

Shinjuku-ku , Tokyo

Japan